Jak zmienia się rynek pracy? Transformacja cyfrowa i jej wpływ na wybór zawodu młodego pokolenia

Zapisz się na webinar organizowany przez Narodowy Bank Polski 2 grudnia 2021 r., w godzinach 15.00-17.00.

Formularz
Potwierdź zgodę
Klauzula informacyjna