Jak zmienia się rynek pracy? Transformacja cyfrowa i jej wpływ na wybór zawodu młodego pokolenia

Rejestracja na ten webinar została zakończona.