Jak mądrze korzystać z technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji?

Rejestracja na ten webinar została zakończona.