Jak mądrze korzystać z technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji?

Zapisz się na webinar organizowany przez Narodowy Bank Polski 25 listopada 2021 r., w godzinach 15.00-17.00.

Formularz
Potwierdź zgodę
Klauzula informacyjna